Zapisy - TAŃCEM CHWALMY PANA

„Ludzie, nauczcie się tańczyć i śpiewać, bo w niebie aniołowie nie będą wiedzieli co z wami zrobić” św. Augustyn
Tańcem chwalmy Pana
Przejdź do treści
Wysyłając do nas kartę potwierdzacie przeczytanie i akceptację poniższych warunków:

1. Oaza ma charakter rekolekcji. Program Oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek,
  wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie
  życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji,
  aby przyjechać z właściwym nastawieniem.

2. Na rekolekcje zapisujemy rodziny po formacji podstawowej lub te, które nie mając formacji podstawowej
  uzyskały zgodę swojej pary diecezjalnej na udział w rekolekcjach tematycznych.

3. Rekolekcje Domowego Kościoła są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo,
  kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.

4. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się odwiedzin.

5. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia.

6. Obowiązuje odpowiedni strój do kościoła i kaplicy dla wszystkich członków rodziny.

   Kobiety, dziewczęta i dziewczynki:
   - strój zakrywający dekolt, ramiona, uda i kolana; najlepiej sukienka lub spódnica z odpowiednią bluzką,
   - nie przychodzimy w legginsach,
   - nie przychodzimy w japonkach, klapkach prysznicowych i kapciach.

  Mężczyźni, młodzieńcy, chłopcy:
  - długie spodnie, garnitur (na wszelkie uroczystości-np: odnowienie przyrzeczeń małżeńskich),
  - nie przychodzimy w spodniach krótkich, bojówkach za kolana, w dresach lub innych spodniach sportowych,
  - bluzka z rękawem (nie na ramiączkach), koszula i inne okrycie bez kaptura,
  - nie przychodzimy w japonkach, klapkach prysznicowych i kapciach,
  - ministranci, lektorzy, szafarze proszeni są o zabranie komży lub alby.

7. W rekolekcjach biorą udział małżeństwa wraz z własnymi dziećmi lub którymi są opiekunami prawnymi.
Za udział w rekolekcjach wnuków, dzieci znajomych, krewnych itd. obowiązuje odpłatność jak za osobę dorosłą oraz wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ na ich pobyt na rekolekcjach i upoważnienie do opieki
nad nimi, w tym i ewentualnego leczenia.

8. Koszt rekolekcji (noclegi i wyżywienie oraz fundusz rekolekcyjny), jeśli ceny żywności i mediów drastycznie
 nie wzrosną, będzie wynosił:

- dorośli                                                970 zł od osoby,
- młodzież: roczniki 2004 i starsze            970 zł od osoby,
- młodzież: roczniki 2009-2005                920 zł od osoby,
- dzieci i młodzież: roczniki 2017-2010      570  zł od osoby,
- dzieci: roczniki 2019-2018                     500  zł od osoby,
- dzieci: roczniki 2022-2020                     120 zł od osoby.

9. Zaliczka od każdej osoby dorosłej wynosi 500 zł i 100 zł od każdego dziecka/młodzieży
 z roczników 2019 i starszych.

W przypadku rezygnacji Waszej rodziny i braku rodziny o tej samej liczbie osób na liście
rezerwowej - zaliczka nie podlega zwrotowi, dotyczy to także rezygnacji z udziału w rekolekcjach
Waszego dziecka i przechodzi na cele ośrodka rekolekcyjnego Zmartwychwstańców.

10. Dzieci z roczników 2018-2022 nie podlegają opiece diakonii wychowawczej,
  a ze względu na specyfikę rekolekcji - taniec, zapisujemy tylko rodzinę z własnym pełnoletnim opiekunem
  np.: babcia i/lub dziadek, osoba z oazy młodzieżowej albo inną osobę,
  opłata za pobyt opiekuna - 870 zł od osoby, zaliczka 500 zł od osoby.

11. Organizatorzy - Diakonia Wychowawcza - zapewniają opiekę dla dzieci na czas punktów, w których rodzice
    mają swoje zajęcia. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.

12. By rodzice i dzieci/młodzież mogły w pełni przeżyć rekolekcje, prosimy aby dla dzieci/młodzieży
    potrzebującej "szczególnej opieki" (czyli jeden na jeden) przyjechać z własną opiekunką/opiekunem -
    akceptowaną przez Waszą córkę lub syna.
    Wielkość opłaty za dziecko/młodzież podamy w mailu, opłata za opiekuna jak w punkcie 10.

13. Wszelkie żywe zwierzątka - duże i małe - pozostawiamy w domu, pod opieką rodziny lub przyjaciół,
    czyli nie zabieramy ze sobą na rekolekcje. Ośrodek nie zezwala na pobyt zwierząt.

14. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej karty w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia powinno nadejść
    od pary odpowiedzialnej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zgłaszającego się
    wraz z informacją czy znajdujecie się na liście uczestników (wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki),
    czy na liście rezerwowej.

15. Brak wpłaty zaliczki na podane konto osób wpisanych na listę uczestników w ciągu 7 dni kalendarzowych
    od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie
    na listę rezerwową.

W celu zgłoszenia się na rekolekcje
proszę pobrać kartę (klikając w ikonę)
   

ZAPISY DO DĘBEK TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ,
ALE PAN BÓG ROBI NIESPODZIANKI, JEŚLI TAKA JEST JEGO WOLA W TYM ROKU :)
LUB W PRZYSZŁYM ZAPRASZAMY DO
PIWNICZNEJ-ZDROJU W TERMINIE 9-16 LIPCA 2023 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA ORGANIZOWANYCH
PRZEZ NAS WCZASOREKOLEKCJACH
W MARIANÓWCE W TERMINIE 14-21 SIERPNIA 2022 R.i wypełnioną wyślij na nasz adres mailowy:


kliknij w kopertę lub wyślij na adres:  rekolekcjemałpeczkamajewscykropeczkaeuWróć do spisu treści